Els traductors automàtics fan mal

Quan no coneixem una paraula l’anem a buscar al diccionari però què passa quan no coneixem la llengua? Hauríem de recórrer a traductors però clar, vivim al món de la immediatesa i això d’esperar-se uns dies per tenir a les mans la traducció d’un text no hi estem acostumats. Llavors, anem al mestre Google i busquem traductors a la xarxa, si són gratuïts molt millor. Pagar per una feina? On s’és vist!

Suposo que la consellera d’Educació del govern balear, Joana Maria Camps, va pensar el mateix, però ai las, els traductors no hi entenen d’informes i què han de saber ells sobre el Programa Internacional d’Avaluació d’Estudiants (més conegut com a PISA). Ells fan la feina que els encarreguen, traduir del castellà al català, i prou. Així doncs, quan veuen la paraula PISA la substitueixen per TREPITJA, ben eficients.
I la senyora consellera, defensora del trilingüisme, a la seu del Parlament balear explica, bé, més aviat llegeix, els resultats educatius de l’informe TREPITJA.

De què us sorpreneu? Pisar no és trepitjar en català? Doncs això, que amb aquesta colla de polítics l’educació està ben trepitjada.

Ja ho diuen: “traduttore traditore”